neuromimètics és la secció de neumromimeTICs dedicada a la reflexió, el debat i la comunicació sobre l'ètica de les aplicacions d'intel·ligència artificial i la recerca en neurociència.

Aquesta secció està en línia amb els principals objectius de neuromimeTICs, ja que la motivació del nostre grup és recolzar aplicacions d'IA en salut mental, l’ús racional de l'aigua, les migracions de persones, el canvi climàtic, el creixement sostenible o l’automoció connectada, entre d’altres.

L'objectiu final de neuromimeTICs és fer front als reptes socials per millorar la vida de les persones sense excepcions. No obstant això, les tecnologies d'intel·ligència artificial també tenen el potencial de ser aplicacions perverses que limiten la llibertat i la privacitat de les persones en molts aspectes de la seva vida quotidiana.

Per això, neuromimeTICs pretén convertir-se en una plataforma pública que promou la reflexió, el debat i la comunicació sobre els aspectes ètics de les aplicacions d’IA. Per altra banda, donat que el deep learning s'inspira en els avanços de les neurociències, neuromimETHICs serà un fòrum obert per a la discussió de l'ètica de la recerca en neurociència.

Per últim, però no per això menys important, es pot dir que neuromimETHICs està compromès amb els valors de la Recerca i Innovació Responsable (IRR), de manera que aquesta secció també cobrirà reflexions de bones pràctiques de recerca.