neuromimeTICs està involucrat en xarxes de recerca nacionals i internacionals com ara les següents:

 
 
 
 

NANOVAR

Després de l'èxit de la seva xarxa predecessora (VARIABLES), la professora Montserrat Nafria ha organitzat i exercit com a coordinadora general de la xarxa temàtica nacional NANOVAR. NANOVAR està finançada pel Ministeri d'Indústria, Economia i Competitivitat (MINECO) espanyol i reuneix més de 90 investigadors de tretze grups de vuit universitats espanyoles i centres de recerca, les activitats de recerca s'ocupen de la variabilitat en la nanoelectrònica.

Aquesta xarxa permet enfortir la relació existent entre els grups, promoure la recerca col·laborativa i la constitució de la plataforma de recerca necessàries per afrontar ambiciosament els desafiaments de la recerca que apareixen en aquest camp, el que constitueix un marc de col·laboració estable dels grups de recerca que fomenten la transferència de tecnologia.


MEMOCIS

El professor Jordi Suñé ha estat nomenat recentment membre del Comitè de Gestió d’H2020 COST IC1401 (MemoCIS). MemoCIS s'ocupa de "Memristors: dispositius, models, circuits, sistemes i aplicacions".

L'objectiu principal d'aquesta Acció és formar una plataforma de coneixement científic i tecnològic a escala europea, amb la finalitat de fomentar la interacció interdisciplinària per al desenvolupament de tecnologia i mètodes innovadors de memristor, que són necessaris per als futurs sistemes de hardware d'autoaprenentatge.


Instituto SINANO

El grup és membre de l'Institut Sinano des de 2014. L'Institut és una associació sense ànim de lucre establerta com una xarxa duradora d'investigadors de la Unió Europea per tal de formar un centre d'excel·lència distribuït en el camp de la nanoelectrònica. Actualment, aglutina vint-i-tres membres procedents de dotze països europeus.

Els objectius de l'acció són aquests, entre d'altres:

  • Fomentar la col·laboració entre els seus membres, organismes de recerca i indústries.

  • Realitzar activitats de capacitació, currículums universitaris, tallers per desenvolupar alts nivells de competència a Europa, així com participar en la definició de fulls de ruta.

  • Exercir un paper important en l'estructuració i els programes europeus, i enfortir l'eficiència general de la recerca europea en nanoelectrònica.