La missió de neuromimeTICs

neuromimeTICs és una xarxa d'investigació multidisciplinària que promou la recerca per afrontar reptes socials a través d'aplicacions de deep learning. Amb un enfocament top-down, neuromimeTICs se centra en aplicacions d'alt impacte i desenvolupa la tecnologia necessària per obtenir solucions innovadores. Amb l'objectiu de promoure canvis en la societat, neuromimeTICs estableix intercanvis continus amb la indústria i l'àmbit acadèmic per mantenir una visió actualitzada de les necessitats socials en diversos àmbits, que inclouen la salut, la psicologia, l'automoció, la seguretat, els negocis, les migracions, el canvi climàtic, l’ús sostenible dels recursos naturals i les organitzacions socials.

 
logo-final_1.png