Llei dels Serveis de la Societat de la informació (LSSI)

DADES DE CONTACTE

En compliment del deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'assenyalen les següents dades: Jordi Suñé Tarruella és el propietari dels noms de domini i pàgines d'internet a les quals s'accedeix des del domini www.neuromimeTICs.org. Les dades del titular a aquests efectes són les següents:

  • Nom: Jordi Suñé Tarruella

  • Catedràtic del departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona

  • Adreça: Edifici A. Campus Universitari UAB. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 08193 Barcelona.

  • Correu electrònic: jordi.sune@uab.cat

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE LA PÀGINA WEB

USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal atribueix la condició d'Usuari, que accepta els termes i condicions generals d'ús per poder usar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. Aquestes condicions s'exposen a continuació.

TERMES I CONDICIONS

Les presents condicions d'ús de la pàgina web, regulen els termes d'accés i ús de neuromimeTICs. El sol accés a l'ús de la web, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d'ús. La posada a disposició i l'ús del portal s'entén sotmesa a l'estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions d'ús.

Les presents condicions generals de l'ús de la web regulen l'accés i la utilització de la mateixa, incloent els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris en i/o a través de la web, bé per la web, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer. No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i/o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.

Jordi Suñé Tarruella es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals de l'ús de la pàgina web. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals de l’ús de la pàgina web, ja que poden ser modificades.

OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en el present avís legal. De forma expressa, l'usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'incompliment de les normes disposades.

L'usuari s'obliga, en aquells casos en que li siguin sol·licitades dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L'usuari accepta que la utilització de la pàgina web serà efectuada amb finalitats estrictament personals, privades i particulars. L'usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la llei, la moral i l'ordre públic, així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualsevol normativa reguladora de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar la pàgina web per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L'usuari s'obliga a indemnitzar i a mantenir indemne la pàgina web per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front la pàgina web.

ÚS DE LA WEB

L'ús de la present web és gratuït.

Jordi Suñé Tarruella s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la seva pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

També s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada del contingut d'altres pàgines webs que puguin ser indexades, així com de les investigacions realitzades per les persones incloses en la present pàgina web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Jordi Suñé Tarruella és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que es contenen en la mateixa. Tots els drets estan reservats.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització expressa de Jordi Suñé Tarruella.


RESPONSABILITAT

El portal no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d'aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics.

En aquests casos, el portal farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al web. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per la pàgina web però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà en la seva única discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l'accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

Exceptuant els casos en què la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l'aplicació no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l'ús i utilització de la informació, dades i serveis del portal web.

En tot cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar de la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents al titular. Tota la responsabilitat serà del tercer, ja sigui proveïdor, col·laborador o un altre.


ÚS DE COOKIES

Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida dels mateixos.

Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc., sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no s'instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

La present pàgina web compleix amb el que preveu l'article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Per a més informació, pot consultar la nostra política de cookies.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Des d’aquesta pàgina web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers i a altres pàgines web. Atès que Jordi Suñé Tarruella no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a la pàgina web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Jordi Suñé Tarruella no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà dels seus col·laboradors i investigadors anunciats en la present web.

Així mateix, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, la col·laboració de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic inclosos en la present pàgina web. En cas que l'usuari consideri que existeix en aquesta pàgina web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador a través del correu electrònic aquí indicat.

Aquesta pàgina web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, no es descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Direcciones IP

Els servidors d’aquesta pàgina web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre neuromimeTICs i Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i, qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Darrera actualització : 22/2/2019