neuromimeTICs

neuromimeTICs està format per investigadors de grups de recerca pertanyents a diferents universitats i instituts públics de recerca.

 
 

 

El nostre objectiu comú és l'aplicació del deep learning per afrontar els reptes socials. Inspirats per la funció i estructura del neurosistema biològic, desenvolupem tecnologia neuromòrfica per a diversos reptes socials.

Els experts en Machine Learning desenvolupen eines de software que implementen xarxes neuronals profundes per a l'extracció de dades amb èmfasi en aplicacions en temps real.

Els enginyers i físics electrònics desenvolupen nou hardware basat en memristors i tecnologia CMOS per implementar aquestes eines amb més velocitat, millor rendiment i major eficiència energètica.

Els dissenyadors de circuit desenvolupen circuits i sistemes memristor / CMOS integrats d'ultrabaixa potència per l'Internet de les coses.

Els enginyers de materials i instruments juntament amb físics i matemàtics investiguen nous dispositius per a aplicacions neuromórficas.

Els experts en diferents camps d'aplicació i, en particular, els metges, psiquiatres, psicòlegs i neurocientífics, brinden la seva experiència per dissenyar aplicacions, recopilar les dades rellevants, plantejar preguntes de major interès i interpretar els resultats.

Aquest enfocament multidisciplinari dels grans desafiaments de la societat defineix l'esperit de neuromimeTICs.